ładowanie zawartości
EN

Właściwości magnetyczne stali 304 gw. W jaki sposób wpływa walcowanie na gorąco blach w gatunku 304 1.4301 1.4307 na jej właściwości magnetyczne i w jaki sposób je zniwelować?

05-11-2008

Magnetyczność stali nierdzewnych jest ściśle uzależniona od struktury krystalicznej stali. Stale o strukturze ferrytycznej, martenzytycznej, ferrytyczno-austenitycznej są magnetyczne. Stale austenityczne są niemagnetyczne w stanie wyżarzonym, choć w wyniku obróbki plastycznej na zimno może wystąpić zjawisko magnetyzmu. Jest to bezpośrednio związane z pojawieniem się martenzytu w wyniku znacznego stopnia zgniotu podczas obróbki plastycznej na zimno. 
Magnetyczność stali podczas obróbki plastycznej na gorąco jest związana z występowaniem niewielkiego udziału ferrytu w strukturze stali austenitycznej, co bezpośrednio wynika z jej składu chemicznego. Niektóre odlewane odmiany stali nierdzewnych posiadają strukturę złożoną z austenitu z kilkuprocentowym udziałem ferrytu, który poprawia własności stopów odlewanych, a także skłonność do pękania na gorąco stali o strukturze w pełni austenitycznej na przykład podczas spawania. Dla porównania stal austenityczna gatunku 316 wytwarzana technologią obróbki plastycznej jest niemagnetyczna, a jej odlewana odmiana gatunek CF-8M może zawierać od 5 do 15% ferrytu, co wynika z wyższego stężenia chromu w tym gatunku stali.
Niskostopowe gatunki stali austenitycznych takie jak 304 mogą zawierać w stanie niewyżarzonym kilka procent ferrytu, co wynika z ich składu chemicznego. Wyższe stężenie niklu w stali sprzyja stabilizacji fazy austenitycznej, co zapobiega powstaniu ferromagnetycznego ferrytu. Generalnie im wyższy stosunek niklu (pierwiastków austenitotwórczych) do chromu (pierwiastków ferrytotwórczych) tym struktura austenityczna stali jest stabilniejsza i niższa skłonność do jej magnetyczności związanej z powstaniem martenzytu w wyniku obróbki plastycznej na zimno. Wszystkie niepożądane skutki powstania martenzytu w strukturze stali można usunąć w wyniku wyżarzania w temperaturze 1000 - 1150ºC z szybkim chłodzeniem w powietrzu lub wodzie. Przenikalność magnetyczna wszystkich stali AISI serii-300 w stanie wyżarzonym wynosi około 1,02.
Polecam odpowiedź zamieszczoną na stronie www.stalenierdzewne.pl  dotyczącą: „Właściwości magnetycznych stali typu 304,321,312”.