ładowanie zawartości
EN

Struktura i własności stali 316L

28-11-2007

Jaką strukturę i własności posiada stal 316L?

 

Stal AISI 316L oznaczana jest według norm europejskich, jako X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404 i należy do grupy stali o strukturze austenitycznej. Skład chemiczny stali austenitycznych (tab. 1) odpornych na korozję zapewnia im strukturę austenitu stabilnego w szerokim zakresie temperatury. Stale tej grupy stosowane są na elementy pracujące w środowisku wody morskiej, na instalacje w przemyśle chemicznym, papierniczym, spożywczym, elementy architektoniczne i wiele innych. Wyposażenie gospodarstwa domowego, filtry spalin, wymienniki ciepła to tylko niektóre z zastosowań tej grupy stali odpornych na korozję. Ze względu na własności antykorozyjne stal austenityczna jest najczęściej stosowaną stalą z grupy odpornych na korozję. Stale austenityczne dzięki dodatkowi Mo charakteryzują się zwiększoną odpornością na działanie kwasu octowego i siarkowego. Wybrane własności fizyczne i mechaniczne stali X2CrNiMo17-12-2 zestawiono w tablicach 2 i 3. Stale austenityczne odporne na korozję są objęte normami PN-EN 10088: 2007.

Tablica 1. Orientacyjny skład chemiczny, warunki obróbki cieplnej oraz wytrzymałość na rozciąganie stali X2CrNiMo17–12–2/ 1.4404

Stężenie pierwiastków, %
Temperatura
przesycania, °C
Wytrzymałość na
rozciąganie Rm, MPa
C Cr Ni Mn Mo inne
≤0,03 17,5 11,5 ≤2 2,3 N ≤0,11 1020÷1120 500÷700

 

Tablica 2. Wybrane własności fizyczne stali X2CrNiMo17–12–2

Średni współczynnik rozszerzalności cieplej,
10-6 x K-1
Przewodność cieplna w temp. 20°C,
W/(m x K)
Jednostkowa pojemność cieplna w 20°C,
J/kg x K
Elektryczny opór właściwy w temp. 20°C,
Ω x mm2/m
Gęstość w temp.
20°C,
Kg/dm3
Moduł sprężystości w temp. 20°C, MPa
20°C÷200°C 20°C÷400°C
16,5 17,5 15 500 0,75 8,0 200
 

 

Tablica 3. Wybrane własności mechaniczne stali X2CrNiMo17–12–2 w stanie przesyconym

Wytrzymałość
na rozciąganie
Rm, MPa
Wydłużenie
po zerwaniu
A% min.
Umowna granica plastyczności w temp. 20°C Rp0,2 MPa Minimalna umowna granica plastyczności w podwyższonych temperaturach Rp0,2 MPa
100 150 200 250 300 350 400
530-680 40 200 165 150 137 127 119 113 108