ładowanie zawartości
EN

Podręcznik projektowania konstrukcji ze stali nierdzewnych

05-06-2018

Konstruktorzy i projektanci otrzymali narzędzia, ktore mogą być doskonałym wsparciem w ich codziennej pracy. Chodzi o "Podręcznik projektowania konstrukcji ze stali nierdzewnych", a także stosowne oprogramowanie wraz z zniezbędnymi aplikacjami. Szczegóły poniżej.  

"Podręcznik" to poradnik dla inżynierów, zawierający m.in. charakterystykę stali nierdzewnych jako materiału konstrukcyjnego. Zwraca on uwagę na szczególne własności tej grupy stali, jakie należy brać pod uwagę podczas projektowania konstrukcji. Omówiono w nim podstawowe grupy stali nierdzewnych wraz z ich typowymi własnościami, dostępne formy wyrobów oraz stan dostawy (wykończenie powierzchni). Przedstawiono metodykę doboru stali nierdzewnych do różnych zastosowań konstrukcyjnych wraz ze zjawiskami korozji, które mogą wystąpić dla tej grupy stali oraz zalecenia jak je eliminować w konstrukcjach ze stali nierdzewnych.

Tłumaczenie podręcznika na język polski wykonali pracownicy Katedry Konstrukcji Budowlanych i Zakładu Dróg i Mostów Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej, a redaktorem naukowym polskiej wersji podręcznika był prof. dr hab. inż. Aleksander Kozłowski. Treści zawarte w podręczniku pierwszy raz promowano na seminarium naukowo-techniczne "Stale nierdzewne w konstrukcjach stalowych", które odbyło się 13 października 2017 r. na terenie Politechniki Rzeszowskiej. Jego partnerem było także Stowarzyszenie Stal Nierdzewna.

Całość publikacji w wersji elektronicznej wraz z przykładami obliczeniowymi są dostępne online na stronie http://www.steel-stainless.org/designmanual/pl/. Na wspomnianej stronie są również dostępne komentarze do zaleceń projektowych, zawierające pełny zestaw odnośników do literatury. Celem komentarzy jest umożliwienie projektantowi samodzielnego zapoznania się z podstawami zaleceń projektowych i ich oceny teoretycznej, a także pomoc w przyswojeniu systematycznie wprowadzanych zmian. Komentarze pozwalają również zaprezentować wyniki różnych programów badań doświadczalnych leżących u podstaw założeń niniejszego Podręcznika projektowania.

Na stronie http://www.steel-stainless.org/designmanual/pl/ jest również dostępne oprogramowanie oraz aplikacje mobilne służące do projektowania. Pozwalają one obliczać parametry przekrojów oraz nośności elementów wykonanych z przekrojów standardowych bądź zdefiniowanych przez użytkownika, zgodnie z wytycznymi projektowania zawartymi w niniejszym Podręczniku projektowania.