ładowanie zawartości
EN

Aon nowym partnerem SSN

01-10-2017

Nasze grono powiększyło się o kolejnego partnera. Została nim firma Aon Polska sp. z o.o. Jest ona częścią światowego koncernu Aon plc, wiodącego dostawcy usług w zakresie zarządzania ryzykiem, brokerskich usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz lidera w doradztwie i rozwiązaniach outsourcingowych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.

Aon na świecie zatrudnia ponad 72 tys. osób, w 500 biurach zlokalizowanych w ponad 120 krajach. Akcje korporacji Aon notowane są na giełdzie w Nowym Jorku (symbol NYSE: AON). Roczne przychody grupy oscylują na poziomie 12 mld dol. Aon cieszy się doskonałą renomą potwierdzoną przyznaniem szeregu nagród i wyróżnień, takich jak: najlepszy broker na świecie, najlepszy pośrednik ubezpieczeń i reasekuracji, najlepsza firma doradcza zarządzająca systemami motywacyjnymi dla pracowników.

Firma Aon Polska sp. z o. o. jest obecna w Polsce od 25 lat. Specjalizuje się w zakresie zarządzania ryzykiem oraz usługach pośrednictwa ubezpieczeniowego dostarczając innowacyjnych rozwiązań dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta. W Polsce zatrudnia 300 osób, które obsługują ponad 2 tys. klientów, plasując 665 mln zł składki ubezpieczeniowej.

Spółkę Aon wielokrotnie określano mianem najlepszego na świecie brokera, najlepszego pośrednika ubezpieczeniowego, najlepszego pośrednika reasekuracyjnego, najlepszego menedżera zależnego towarzystwa ubezpieczeniowego, oraz najlepszej firmy konsultingowej w zakresie świadczeń pracowniczych w licznych źródłach branżowych. Pozycję lidera branży potwierdza przyznana grupie Aon w październiku 2014 r. nagroda NOBILATUM dla najlepszych instytucji finansowych, w kategorii najlepszy broker ubezpieczeniowy.

Aon Polska jest także dwukrotnym laureatem nagrody The Best Broker in Poland przyznawanej przez „Home & Market” oraz zdobywcą pierwszego miejsca w rankingu brokerów na podstawie przychodów z działalności brokerskiej za 2012 r. według tygodnika „Wprost”.