ładowanie zawartości
EN

Branża stali nierdzewnych okazała się odporna na wirusa

12-05-2021

Kondycja firm z polskiej branży stali nierdzewnych jest obecnie lepsza niż przed pandemią – taki wniosek płynie z badania przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Stal Nierdzewna.

Co prawda początkowy okres pandemii były trudny dla firm. Od kwietnia do maja 2020 r. kondycja biznesowa niemal 60 proc. ankietowanych przedsiębiorstw pogorszyła się w stosunku do pierwszego kwartału 2020 r. Jednak na pytanie, jak owa kondycja kształtuje się obecnie, już tylko 6 proc. badanych wskazało, że jest gorsza niż bezpośrednio przed nastaniem pandemii. Natomiast ponad 80 proc. uważa, że jest ona lepsza.

Autorzy badania zapytali, jakie pozytywne efekty przyniosła pandemia. Niemal połowa ankietowanych wskazała na redukcję kosztów działalności. 35 proc. przedsiębiorstw odnotowało wzrost sprzedaży. Podobny procent wskazań dotyczył możliwości pracy zdalnej. Niemal 20 proc. firm wykorzystało okres pandemii do zwiększenia poziomu automatyzacji procesów biznesowych.

Wiele trendów, które uruchomiła pandemia raczej nie zniknie wraz z jej odejściem. Przykładem jest chociażby powszechne wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej do prowadzenia spotkań biznesowych. Na to, iż praktyka ta zostanie zachowana w przyszłości wskazało ponad 75 proc. badanych. W niemal 60 proc. firm utrzymana będzie możliwość powszechnej pracy zdalnej. Na chęć dalszego znaczącego ograniczenia podróży służbowych wskazała ponad jedna trzecia firm, a ok. 30 proc. ma zamiar wyraźne zredukować obecność na targach i w innych podobnych wydarzeniach. Natomiast mniej więcej jedna piąta badanych planuje kontynuację automatyzacji procesów biznesowych.

Największym wyzwaniem, z jakim musiały się zmierzyć przedsiębiorstwa z branży stali nierdzewnych podczas pandemii okazały się zawirowania w łańcuchach dostaw (niemal 60 proc. wskazań). Wśród pozostałych wyzwań ankietowani wymienili m.in. zmniejszenie sprzedaży oraz kłopoty wynikające z konieczności wprowadzenia pracy zdalnej (po ok. 30 proc. wskazań), a także konieczność redukcji zatrudnienia (23,5 proc.). Poza tym w sporadycznych przypadkach pojawiły się problemy związane z zatorami płatniczymi, czy też płynnością. Wyzwanie, szczególnie na początku pandemii, stanowiły również niepewność co do przyszłej sytuacji gospodarczej oraz konieczność reorganizacji pracy, aby zminimalizować ryzyko zarażenia koronawirusem.    

Niemal 60 proc. przedsiębiorstw z branży stali nierdzewnych skorzystało z którejś z form wsparcia zaproponowanego przez rząd w ramach kolejnych tarcz antykryzysowych. Firmy, które to zrobiły, decydowały się głównie na dofinansowanie ochrony miejsc pracy lub wynagrodzeń. Na pytanie, czy zaproponowane przez rząd wsparcie dla biznesu było skuteczne, 53 proc. ankietowanych odpowiedziało, że nie ma na ten temat zdania. Pozostałe głosy rozłożyły się po równo na tak i na nie.  

  

Badanie przeprowadzono w dniach 23 – 30 kwietnia 2021 r. wśród przedstawicieli reprezentatywnej grupy firm z polskiej branży stali nierdzewnych.

 

Opinia

Andrzej Michalski-Stępkowski, prezes Stowarzyszenia Stal Nierdzewna

Rodzime przedsiębiorstwa z branży stali nierdzewnych korzystają z efektów globalnej hossy w sektorze przemysłowym. Od czwartego kwartału 2020 r. wyraźnie rośnie popyt na wszelkiego rodzaju surowce potrzebne do produkcji, w tym metale. Dlatego nie powinna dziwić opinia zdecydowanej większości przedstawicieli naszej branży, iż ich aktualna kondycja biznesowa jest lepsza niż przed wybuchem pandemii. Wyraźnie też jednak widać wspólny dla dużej części firm problem, mianowicie zawirowania w łańcuchach dostaw. Podaż stali nierdzewnych jest ograniczona, co dla przedsiębiorstw stanowi barierę rozwoju.

Bardzo interesujące są odpowiedzi dotyczące tego, jakie procesy biznesowe zapoczątkowane podczas pandemii zostaną w firmach na stałe. Okazuje się, że całkiem sporo. Spotkania online czy praca z domu staną się nową codziennością.