ładowanie zawartości
EN

Szeroka baza wiedzy o niklu i jego stopach

17-12-2020

Stowarzyszenie Nickel Institute odświeżyło i ponownie opublikowało 30 znaczących publikacji technicznych pierwotnie wydanych przez INCO oraz AISI. Zadbano o cyfrową jakość przewodników, a wszystkie publikacje są dostępne z funkcją wyszukiwania tekstu. 

Przewodniki te stanowią przydatne dodatkowe źródło informacji dla inżynierów inżynierii materiałowej, architektów oraz inżynierów budowlanych. Ich tematyka obejmuje wykorzystanie niklu i stopów zawierających nikiel w szerokiej gamie zastosowań. Przewodniki można bezpłatnie pobrać na stronie internetowej stowarzyszenia Nickel Institute. 

– Z przyjemnością udostępniamy tę wiedzę kolejnemu pokoleniu projektantów, osób przygotowujących specyfikacje materiałowe, architektów i inżynierów – powiedział Richard Matheson, dyrektor ds. rozwoju rynku w stowarzyszeniu Nickel Institute. – Te wysokiej jakości źródła informacji technicznych są dostępne bezpłatnie i mają służyć praktykom w pracy z materiałami zawierającymi nikiel oraz pomóc w wykorzystaniu zalet takich materiałów w różnych zastosowaniach.

W ciągu minionych 35 lat stowarzyszenie Nickel Institute zamówiło u specjalistów wiele publikacji, ale niezwykły zbiór ponad 300 publikacji ma znacznie dłuższą historię. Jej początki sięgają czasów, gdy w firmie INCO, będącej jednym z założycieli ówczesnego stowarzyszenia Nickel Development Institute (które po połączeniu z organizacją NiPERA w 2004 r. przekształciło się w Nickel Institute), funkcjonował aktywny dział marketingu i badań. Przełomowe publikacje tego działu w latach 50., 60. i 70. ubiegłego wieku stanowiły w tamtych czasach ogromną pomoc dla użytkowników końcowych stopów zawierających nikiel, a wiele spośród tych przewodników technicznych do dziś zachowało aktualność. INCO, obecnie część firmy Vale, przekazało prawa do dystrybucji tych prac stowarzyszeniu Nickel Institute. Jednocześnie stowarzyszenie American Iron and Steel Institute (AISI) podjęło decyzję o zaprzestaniu publikowania przewodników dotyczących stali nierdzewnej i również umożliwiło organizacji Nickel Institute przejęcie tych publikacji.

Teraz te bogate zasoby informacji technicznych pod egidą stowarzyszenia Nickel Institute stają się dostępne dla kolejnego pokolenia projektantów, osób przygotowujących specyfikacje materiałowe, architektów i inżynierów. Tworzone przez ponad 30 lat archiwum przewodników technicznych i zasobów specjalistycznej wiedzy na temat pracy z materiałami zawierającymi nikiel jest obecnie aktualizowane i bezpłatnie udostępniane.

Takie pozycje, jak „Wytyczne projektowe dotyczące doboru i zastosowania stali nierdzewnych”, „Stale nierdzewne i specjalistyczne stopy dla nowoczesnych zakładów celulozowo-papierniczych”, „Wytyczne do procesów spawania stali nierdzewnych zawierających nikiel w zakresie ochrony antykorozyjnej”(i podobna publikacja dotycząca stopów niklu) czy „Podręcznik niklowania”, prezentują praktyczne porady i od lat nie tracą na popularności. Publikacje te, wcześniej dystrybuowane w postaci drukowanej, są obecnie łatwo dostępne w bibliotece online stowarzyszenia Nickel Institute.

Nickel Institute zalicza się do czołowych organizacji wspierających kształcenie, a utrzymywanie bogatej biblioteki przewodników technicznych to tylko jeden z elementów programu upowszechniania wiedzy.  Współpracując z partnerskimi organizacjami na całym świecie, stowarzyszenie to świadczy szereg usług, takich jak doradztwo techniczne, edukacja na temat materiałów zawierających nikiel ze szczególnym uwzględnieniem stali nierdzewnej oraz specjalistyczne konferencje i seminaria. Oprócz bogatej biblioteki praktycznych przewodników technicznych zespół doświadczonych specjalistów stowarzyszenia oferuje bezpłatną pomoc techniczną online. Korzystając z tej usługi, osoby przygotowujące specyfikacje materiałowe, producenci i użytkownicy materiałów zawierających nikiel mogą uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące architektury, budownictwa, technologii, inżynierii budowlanej i innych powiązanych dziedzin.

– Chcemy sprawić, aby materiały zawierające nikiel były łatwe w użyciu – powiedział Richard Matheson. – Staramy się wzbudzić w użytkownikach końcowych zaufanie do takich materiałów, aby z przekonaniem sięgali po nie w celu osiągnięcia celów dotyczących poprawy jakości i obniżenia kosztów.

Przewodniki techniczne stowarzyszenia Nickel Institute są dostępne na stronie https://nickelinstitute.org/library

Pomoc techniczną stowarzyszenia Nickel Institute można uzyskać na stronie https://inquiries.nickelinstitute.org/

Aby otrzymywać powiadomienia o nowych publikacjach i wydarzeniach edukacyjnych, należy obserwować profil stowarzyszenia Nickel Institute w serwisie LinkedIn. https://www.linkedin.com/company/1691119/admin/

 

Informacje o stowarzyszeniu Nickel Institute
Nickel Institute to międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające czołowych producentów niklu. Nasza misja polega na promowaniu i wspieraniu prawidłowego wykorzystania niklu w odpowiednich zastosowaniach.
Stowarzyszenie rozwija i wspiera rynki, promując nowe oraz istniejące zastosowania niklu, w tym związane ze stalą nierdzewną, a także badania, zarządzanie ryzykiem i korzyści społeczno-gospodarcze jako podstawę regulacji i polityki państwa.
Poprzez nasz dział naukowy NiPERA Inc. prowadzimy również liczące się badania naukowe o istotnym znaczeniu dla zdrowia ludzi i środowiska. Stowarzyszenie Nickel Institute jest ośrodkiem świadczącym usługi informacyjne w dziedzinie niklu i materiałów zawierających nikiel oraz posiada biura w Azji, Europie i Ameryce Północnej.
www.nickelinstitute.org